Z akcí klubu - Zimní JAMBOREE 2013 9.2.2013

Zásadním nedostatkem letošního Zimního Jamboree bylo počasí, které ale nelze ovlivnit, o čemž se už kdysi dávno přesvědčili i komunisti, kteří rozhlašovali že "poručíme větru dešti" a neporučili ani svým vlastním větrům. Kdyby se soutěž konala před třemi týdny, měly by některé posádky problém prokousat se v několika úsecích sněhem bez cizí pomoci, kdyby naopak trvala obleva z minulého týdne, někteří by se možná nedohrabali do cíle ZZ3. Bylo jak bylo a i tak si myslím, že ducha našich Jamboree to nezlomilo. Ne počítám-li dvě posádky, které zradila technika, tak celá soutěž proběhla hladce a nikdo nenajel více kilometrů, než musel. Musím říci, že ti kteří po vyhlášení odjeli, udělali tak k vlastní škodě, protože soutěž ve sjezdu Vraclávku na čemkoliv, kterou vyhlásila Soňa Štanglerová byla absolutní třešinka na dortu. Sama sjížděla na obřím falusu, ze kterého vystřelovaly rakety, Vizour na starých dřevěných trokách, čtyřčlenný bob v podobě sedací soupravy na dvou snowbordech, obrovská matrace pro tři, atd., atd. Některá zařízení byla tak rychlá, že je nedokázala zabrzdit ani trojnásobná záchytná síť.
Nejrychlejší průjezd ZZ1 a ZZ2 zaznamenala časomíra posádce Aleš Hovjacký, Kateřina Hromková, kteří si připsali rovněž vítězství absolutně. Ve ZZ3 byla nejrychlejší posádka Puchalter Jan, Buťák Bedřich, která skončila celkově třetí.

Fotky účastníků 1
Fotky účastníku 2

19.01.2014 03:01:48
Dobrfd den poskytujeme uvěry do 3milionu pouze na OP všem STUDENTUM,ŽENc1M NA MD, OSVČ,DUCHODCUM penedze vnacpleyy do 2dned po domluvě s našedm banke9řem uvěr je sice s poplatkem 2.000,-Kč na jakoukoliv če1stku do 3milionu ale je vratnfd s poskytnutfdm uvěrem nazpět. Zde nened potřeba že1dne9 ručened ani ze1stava k uvěru ve1m stačed pouze OP uvěry jsou vyple1ceny v hotovosti na adrese klienta v předpadě ze1jmu ne1s kontaktujte .Uvěr poskytuje soukromfd investor z Finska urokove1 sazba je 3,2 procenta za rok veškere9 dotazy ve1m re1di zodpovedme na emailu Přejeme pěknfd den
rPoqS2fc     7zMCdlATD
 
19.01.2014 17:15:31
Bohužel ale ten model nezne1m. Předpokle1de1m, že se jedne1 o tzv. set, tzn. model + vysedlač v jedne9 krabici. Je1 jsem zale9te1val z te9to řady model Piper Cub. No ledtalo to, ale že1dnou rasdot jsem z toho neměl. Pokud si vzpomedne1m, tak tušedm Ve1š model proběhl testem v RCR. Snad bude medt pan Kroufek pravdu, že to le9te1 dobře. Snad se mfdledm.V každe9m předpadě bych ale doporučil bod č.1 uvedenfdch pravidel vzedt jako hlavned. Popředpadě pokud nikoho ve sve9m okoled nezne1te, zkuste se zeptat na . Určitě se Ve1s někdo ujme. Věřte mi, že to vyjde laciněji si třeba i 30km zajet a nechat si vše vysvětlit a uke1zat.
26QkgkdepBBk     TN6cThEdv2
 
přidat další komentář